Psikanalize giriş seminerleri, psikanalitik kuramın temel kavramlarının, bu kavramların birbirine nasıl eklemlendiğinin, temel klinik örneklerin Freud’un ve Lacan’ın yapıtlarının içinden okunduğu ve aktarıldığı bir çalışmadır.
Türkiye’de psikanalitik kuramı çalışmak, uygulamak, aktarmak  ve yorumlamak gibi sorularla da ilerleyen bu seminerler, psikanalize özgü kavrayışla tanışmak isteyen (alan/alan dışı) herkese açıktır.
Seminer Programı hazırlık aşamasındadır.